Hypotheekmarkt wil gebruik brondata versnellen

19 december 2022 door Nathan Brouwer

Over de auteur

Nathan Brouwer

Enterprise Account Executive

Nathan heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen Financial services. Zijn kennis zit op het snijvlak van techniek en business. Het koppelen van de klantbehoefte aan de technische mogelijkheden binnen de Figlo software. En hij denkt graag strategisch mee in vernieuwende verdien- en distributiemodellen.

Hypotheekmarkt wil gebruik brondata versnellen

Ruim 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt slaan de handen ineen om het delen van brondata binnen de keten te versnellen. Hiervoor tekenden zij het convenant 'Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata'. Samen willen zij ervoor zorgen dat adviseurs voor een grote groep klanten een hypotheekaanvraag geaccepteerd krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata. Hiermee wordt het voor consumenten een stuk makkelijker om een hypotheekaanvraag te doorlopen.


Meer efficiëntie door minder documenten
Veel belanghebbenden zoals geldverstrekkers, consumentenorganisaties, adviesketens, adviseurs, leveranciers van CRM- en adviessoftware, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Hypotheken Data Netwerk (HDN), servicers, serviceproviders en consumentendataleveranciers hebben het convenant ondertekend. Zij gaan zich inzetten om het gebruik van brondata in de keten te versnellen. Hiermee verbetert de klantreis van de hypotheekaanvrager en verminderen documentstromen.

Gerichte actie voor meer gebruik brondata
Voor het aanvragen en accepteren van een hypotheek zijn veel gegevens van de consument nodig. Vaak leveren consumenten deze gegevens aan via verschillende documenten. Het is efficiënter, sneller en betrouwbaarder als zij de gegevens vanuit de bron aanleveren waar de gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld bij het UWV of MijnOverheid). Maar ondanks de voordelen blijft het gebruik van brondata sterk achter bij de verwachtingen. Daarom hebben meer dan 35 partijen uit de hypotheekketen een convenant ondertekend met concrete afspraken. Het doel van het convenant is om uiterlijk 1 januari 2025, in ieder geval, een hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen brondata. Mits dit natuurlijk is toegestaan binnen wet- en regelgeving en het eigen interne beleid van de diverse belanghebbenden. Onderdeel van de afspraken is onder meer dat:
  • de hypotheekketen gebruik maakt van digitale brondata;
  • partijen gebruik van brondata technisch mogelijk maken;
  • adviesketens het gebruik van brondata als voorkeursroute aangeven bij adviseurs.
“Op het delen van data ligt al jaren de focus. En er zijn grote stappen gezet met de Inkomensbepaling Loondienst en het beschikbaar maken van gegevens van bijvoorbeeld  het Kadaster, Kamer van Koophandel en MijnOverheid,” vertelt Reinier van der Heijden, directeur HDN. “Mensen vinden real time duidelijkheid, betrouwbaar advies en een snelle afhandeling belangrijk. Om dit voor elkaar te krijgen is het delen van brondata de sleutel. NHG accepteert al een hypotheek op basis van alleen brondata, voor zover is toegestaan binnen wet- en regelgeving. Met het convenant willen we de krachten binnen de keten bundelen om sneller meer stappen te kunnen zetten. Elke partij heeft hierin zijn eigen rol en acties te doen en hier zijn in het convenant concrete afspraken over gemaakt. Ik vind het geweldig dat zoveel organisaties met het ondertekenen van het convenant zich aan deze afspraken hebben geconformeerd.”
 

Deelnemers aan het convenant per 19 december 2022

ABN Amro
Accelerate
Adviesbox
Aegon
Argenta
ASR
Basic Serviceproviding
BCM Global
DAK
De Hypotheekshop
De Hypotheker                        

Faster Forward
Fastlane Advies
Figlo
Findesk
FlexFront
Florius
HDN
Huis & Hypotheek
Huismerk
Hypotheekbond
Impact Hypotheken          

ING
iWize
Lot
Merius
MO.servicing
Moneyou
NHG
NIBC
Obvion
Ockto
Portefeuillesignalen         

Quion
Rabobank
Romeo
Smartcare
Stater
VCN
veiligophalen.nl
Viisi
Vista