De klant is aan zet, zijn grote organisaties klaar?

04 oktober 2018 door Mark Tinke

Over de auteur

Mark Tinke

Business Analyst

Mark werkt inmiddels alweer meer dan 15 jaar bij Figlo. Hij en zijn team zorgen dat de vele diverse rekenregels in de Figlo engine worden geplaatst. En dat de engine altijd volgens de laatste wet- en regelgeving up to date is.

Hoewel banken, verzekeraars en pensioenfondsen het via digitale online services steeds eenvoudiger en vriendelijker maken om zelf financiële berekeningen te maken, ontbreekt meestal het totaaloverzicht van de financiële huishouding. Wat actueel financieel inzicht extra complex maakt is dat sociale regelgeving en wetgeving een enorme invloed hebben op individuele financiële prognoses. Wie erin slaagt om individuen of bedrijven dit financiële totaaloverzicht te bieden zal vertrouwen kweken en nieuwe klanten aan zich binden.

“Het is ons doel om een gelijk speelveld te creëren voor zowel de consument als de adviseur, ongeacht het kanaal, servicemodel of welke externe factoren dan ook’’

Figlo engine bindt klanten

De grote uitdaging voor financiële instellingen, verzekeraars en pensioenfondsen is om veel meer contactmomenten te creëren tijdens elke levensfase waarin de klant zich bevindt. Een nog grotere uitdaging is het dat al deze verschillende financiële klantmomenten tezamen eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Voor een goed financieel advies is namelijk een holistische aanpak nodig, waarbij gekeken wordt naar alle financiële onderdelen die tijdens elke levensfase voorbijkomen. Dat is waar de Figlo engine bij helpt en wat aan de kant van de klant zorgt voor een groot vertrouwen.

Waar is de Figlo engine voor te gebruiken?

De Figlo engine brengt de financieel adviseur en de klant veel dichter bij elkaar. Enerzijds wordt het gebruikt als een rekenmachine voor de eindklant, anderzijds als tool voor de financieel adviseur om veel completer financieel totaaladvies te geven. Met als groot voordeel dat zowel de consument als de adviseur altijd met gelijke gegevens werken in één platform. Dit zijn vijf voorbeelden waarmee de Figlo engine zorgt voor een betere klantbinding:

1. Het maken van financiële planningen

De Figlo engine berekent de financiële positie van huishoudens waarbij alle financiële gegevens, zoals inkomen, winst, dividend, pensioenuitkering, levensverzekering, uitgaven, kosten van levensonderhoud, activa, beleggingsportefeuilles, spaarrekeningen e.d. gecombineerd worden. Dit resulteert in een projectie van de totale cashflow positie en geeft prognoses van toekomstige financiële resultaten. Zoals eerder vermeld worden hierin ook veranderingen meegenomen van bijvoorbeeld uitkeringen, kinderbijslag of huurtoeslag. De jaarlijkse financiële voorstellen die op Prinsjesdag bekendgemaakt worden is hier een sprekend voorbeeld van. Financiële planningen zijn met de Figlo engine altijd compleet en actueel.

“De Figlo engine kan onderdeel zijn van het MijnDomein van elke bankinstelling, verzekeraar of pensioenfonds. Consumenten die al klant zijn krijgen alle gegevens van de desbetreffende instelling te zien en kunnen de overige financiële gegevens zelf aanvullen. Consumenten of bedrijven die nog geen klant zijn kan je wel alvast met een goede rekentool binden aan je merk”

2. Het verbeteren van hypotheekberekeningen

Lang niet alle hypotheekberekeningstools houden rekening met de persoonlijke situatie. Als voorbeeld wordt bij iemand die gescheiden is en kinderen heeft wel gevraagd naar de partneralimentatie, maar niet naar de kinderalimentatie. Terwijl de kosten voor kinderalimentatie afhankelijk van het inkomen tot aanzienlijke bedragen kunnen oplopen. De Figlo engine houdt hier wel rekening mee en geeft zo een beter beeld van de betaalbaarheid van de hypotheek.

In de Figlo engine zijn de acceptatie eisen van de verschillende hypotheekverstrekkers opgenomen, maar worden hypotheekadviezen nauwkeuriger en klantvriendelijker door het inbrengen van meerdere financiële elementen, zoals de genoemde kinderalimentatie. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook duidelijk gemaakt worden wat het gevolg is van het afsluiten van een dertig jaar durende hypotheek voor iemand van 50+. De Figlo engine berekent wat deze persoon dan bij het bereiken van zijn of haar pensioenleeftijd te besteden heeft.

3. Analyseren van beleggingsportefeuilles

Specifiek voor investeringsmaatschappijen hebben we rekenregels rondom investment management ontwikkeld om het risico van financiële portefeuilles te analyseren en de haalbaarheid van doelen in kaart te brengen.

4. Het perfectioneren van pensioenplanningen

De Figlo engine ondersteunt de berekening van een pensioeninkomen, gecombineerd met gegevens uit de financiële positie van de klant, zoals pensioen, zelf belegde pensioenen of lijfrentes, woonsituatie, hypotheekgegevens mogelijk gecombineerd met de automatisch berekende socialezekerheidsuitkeringen.

5. Berekeningen over de landsgrenzen heen

Het Figlo platform ondersteunt momenteel internationale fiscale en socialezekerheidsregelingen voor de volgende landen: Nederland, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk.

Nog betere klantbinding?

Dat kan als je in staat bent om op elk moment in iemands leven inzicht te geven in de financiële positie. Dat kan een individu zijn of een bedrijf. Dat betekent dat een pensioenfonds mee kan denken over de hypotheek of de hypotheekverstrekker kan meedenken over een spaardepot voor de toekomst. Door gebruik te maken van intelligente rekenmotoren neemt de klantbinding toe en ontstaan er meer klantmomenten. Maar vooral ook nieuwe aanvullende kansen voor de business waarin banken, verzekeraars en pensioenfondsen zich begeven.

Meer weten?

Neem hier contact met ons op of lees aanvullend de praktijkcase van Triodos Bank