7 prikkelende pensioenstellingen. Wat vind jij?

28 augustus 2019 door Robert Akkerman

Over de auteur

Robert Akkerman

Engine developer / business analyst

Robert heeft ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van pensioen, sociale zekerheid en verzekeringen. Deze kennis zet hij in voor de ontwikkeling van de producten van Figlo.

Op het gebied van werk zijn er steeds meer veranderingen gekomen, denk bijvoorbeeld aan het toenemende aantal ZZP’ers. Ook worden mensen in Nederland steeds ouder. Het zijn onder andere deze twee ontwikkelingen die het complexer maken om voor iedere Nederlander een goed pensioen gerealiseerd te krijgen. In mijn vorige blog heb ik het gehad over het recente pensioenakkoord wat nog broos is. Daarom leek het mij erg interessant om eens te peilen wat het sentiment is bij jou als lezer. Doe je mee met de volgende stellingen over het pensioen?

Eens of oneens?

Stelling 1: “Iedereen moet verplicht worden om voor het pensioen te sparen, ook ZZP’ers”

Wie in loondienst werkt bouwt vrijwel altijd verplicht pensioen op, maar ZZP’ers vallen hierbuiten. De AOW, die voor iedereen geldt, zal vanwege een bepaalde gewende levensstijl waarschijnlijk niet toereikend voor hen zijn. Moeten zij verplicht voor hun pensioen gaan sparen of betekent het langer doorwerken voor deze groep?

Stelling 2: “Iedere Nederlander moet zijn eigen pensioenfonds kunnen kiezen”

Nu is het vaak zo dat de sector waarin je werkt bepalend is voor waar je opgebouwde pensioengeld wordt ondergebracht. Zouden werkgevers niet de pensioenpremie kunnen overmaken aan het pensioenfonds waar jij zelf vertrouwen in hebt?

Stelling 3: “Voor wat betreft de oudedagsvoorzieningen ligt de nadruk teveel op het pensioen en de AOW”

Zouden wetgevers en financieel adviseurs breder moeten kijken naar de oudedagsvoorziening, dus naar het grote financiële totaal? Zou je bijvoorbeeld met een deel van het opgebouwde pensioen je hypotheek moeten kunnen aflossen of is dat als het dichten van het ene gat met het andere?

Stelling 4: “Mensen die zware lichamelijke arbeid verrichten, moeten eerder met pensioen”

Mensen die in de bouw werken, schilders, brandweermannen en nog heel veel andere mensen met zware beroepen kan je niet meer na hun 65ste laten werken. Of ligt deze leeftijd misschien nog lager? Of nog wat aangescherpt; als je geen zware lichamelijke arbeid verricht, zou je langer moeten doorwerken om hen te compenseren.

Stelling 5: “Onderwijs is de beste oudedagsvoorziening”

Voor bepaalde beroepsgroepen, waar men niet tot de pensioengerechtigde leeftijd kan werken, zouden opleidingen of cursussen in een ander vakgebied verplicht moeten worden gesteld. Tussentijdse omscholing, om altijd op tijd ander werk te kunnen gaan doen.

Stelling 6: “De boete op prepensioen moet worden afgeschaft”

Als een werkgever nu met een werknemer prepensioen regelt, moet hij een boete betalen. Prepensioen kan in zware beroepen een oplossing zijn om mensen toch wat eerder dan op de AOW-leeftijd te laten stoppen met werken. Werkt deze boete averechts of heb je een andere mening? Ik ben benieuwd wat ondernemers hiervan vinden.

Stelling 7: “De pensioengerechtigde leeftijd moet in verhouding staan tot onze gemiddelde levensverwachting”

We worden met z’n allen gemiddeld zo’n 4 jaar ouder in Nederland ten opzichte van 30 jaar geleden. Toen was de pensioenleeftijd 65 jaar. Het is dan ook logisch dat we nu naar gemiddeld zo’n 67 jaar toegaan.

Dank alvast voor je reactie op één of meerdere stellingen.