Hoe financieel totaaloverzicht een win-win oplevert

29 oktober 2018 door Nathan Brouwer

Over de auteur

Nathan Brouwer

Enterprise Account Executive

Nathan heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen Financial services. Zijn kennis zit op het snijvlak van techniek en business. Het koppelen van de klantbehoefte aan de technische mogelijkheden binnen de Figlo software. En hij denkt graag strategisch mee in vernieuwende verdien- en distributiemodellen.

Er zijn voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen onvoldoende transparant met klanten communiceren. Die voorbeelden vind je onder ander terug bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Daar kunnen consumenten terecht om klachten over financiële instellingen kenbaar te maken en op zoek te gaan naar hun gelijk. Uit diverse uitspraken van het Kifid blijkt dat zowel grote instellingen als individuele financieel adviseurs boetes opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld als dalende premies of rentetarieven niet aan de consument kenbaar zijn gemaakt en het teveel betaalde alsnog moet worden terugbetaald. Wat kan er verbeterd worden om de consument beter te informeren?

Iedereen heeft recht op financieel inzicht, altijd en op elk moment

Individueel financieel inzicht en overzicht is wat het doel zou moeten zijn. Het levert de win-win op voor zowel de consument als de leverancier van het financiële product. Hoe bereik je dit? Dit zijn twee praktijkscenario’s waarbij er grote kansen liggen om de binding met de klant te verstevigen:

Scenario 1 – 340.000 huizen staan ‘onder water’

Volgens Vereniging Eigen Huis staan in 2018 nog zo’n 340.000 woningen ‘onder water’, waarbij de hypotheekschuld hoger is dan de actuele waarde van de woning. Banken sturen wel proactief berichten naar de e-mail inbox als er te lang een roodstand is op de betaalrekening, maar over het algemeen wordt er niet proactief naar werkelijke marktwaarde van het huis en de hoogte van de hypotheek gekeken. Eigenlijk best merkwaardig. Hoe fijn zou het zijn als de bank een bericht stuurt met een persoonlijke link waarin je zelf een berekening kunt maken of er al een aantal scenario’s staan ingevuld. Zodat je weet hoe je ‘onder water’ weer ‘boven water’ krijgt. Een klantenservice waar waarschijnlijk 340.000 huishoudens heel blij mee zouden zijn.

Scenario 2 – De bekende brief met een rentewijziging

Waarschijnlijk is dit scenario ook herkenbaar. De termijn van de hypotheekrente loopt af en er valt een brief op de deurmat. Met daarin een drietal scenario’s. Met daarin een rentevoorstel voor bijvoorbeeld 3, 5 en 10 jaar. De kans dat consumenten kiezen voor de goedkoopste oplossing is groot, zeker als je niet uitgebreider geïnformeerd wordt. Beter zou zijn als je als consument ook hier een persoonlijke link krijgt waarin je extra financiële berekeningen maakt en beter de consequenties van genoemde scenario’s kunt overzien, omdat er gedurende de rentetermijn altijd andere financiële factoren kunnen wijzigen.

Zin in win-win?

In onze vorige blog schreven we over de Figlo engine. Dat is onze krachtige rekenmotor waarmee we op maat allerlei financiële scenario’s voor eindklanten kunnen simuleren. Door deze aan te bieden in gebruikersvriendelijke platformen ontstaat een constante dialoog met de klant gedurende elk moment dat hij of zij inzicht wil hebben in de financiële situatie. Dat mogelijke grote schadeclaims hiermee voorkomen worden mag duidelijk zijn, maar het levert vooral blije klanten op. Klik hier om te zien welke organisaties je zijn voorgegaan of neem contact met ons op.