Nieuw jaar, nieuwe toetsnormen, nieuw toetsmoment, nieuwe discussie…

25 januari 2017 door Dorien van der Linden

Over de auteur

Dorien van der Linden

Senior Product Marketeer

Dorien heeft meer dan tien jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van Product Marketing, Marketing en Sales.

Het is 2017. De nieuwe toetsnormen zijn gepubliceerd, geïmplementeerd en alle adviseurs mogen volgens de nieuwe criteria gaan adviseren. Maar met de nieuwe normeringen is het toetsmoment verplaatst, iets waar binnen onze branche al heel wat over gezegd is.

 

Verplaatsen toetsmoment? Is dat positief voor de consument?

Alle discussie over de extra overgangsperiode van een maand deed mij wel afvragen: Waar komt deze wijziging voor de consument nou op neer? De toetsing of een aanvraag voor een hypothecaire geldlening wel binnen de gestelde criteria valt, is verplaatst van het moment van aanvragen naar het moment van uitbrengen van een bindend aanbod. Dat is vanzelfsprekend vervelend voor wie aanvraagt binnen de normering van 2016 en wordt beoordeeld binnen de normering van 2017, maar daar is inmiddels al heel wat over gedebatteerd.

 

Effect is averechts…

Het bindend aanbod zou voor de consument een kortere periode van onzekerheid moeten bieden. De offerte zou bindend moeten zijn voor een maatschappij. Helaas is het effect averechts. De daadwerkelijke beoordeling van het dossier en een bindend rente-aanbod vindt nu pas plaats wanneer alle voorbehouden zijn toegezonden. Het nieuwe toetsmoment biedt juist een langere periode van onzekerheid door de consument. Voorheen had de consument alleen onzekerheid over de inhoud van zaken als werkgeversverklaring en taxatie. Stond in die documenten wat er oorspronkelijk ook aan de maatschappij was opgegeven, dan was er weinig aan de hand. Nu is daar een extra onzekerheid bij gekomen: die van het wijzigen van de toetscriteria. Dit is niet exclusief voor dit jaar van toepassing, maar voor ieder jaar waarin sprake is van een wijziging van de toetsingscriteria. De hypotheekadviseur kan zich ieder jaar afvragen of het completeren van de stukken gaat lukken voor het einde van het jaar (al dan niet met verlenging van een jaar). Soms kan het ook interessant zijn om het dossier net wat later in te sturen. Timing wordt nog belangrijker dan het al was.

 

Onzekere factor erbij

Mijns inziens is de onzekerheid rond de inhoud van de voorbehouden niet gewijzigd. Een werkgever die ineens op een werkgeversverklaring aangeeft dat het dienstverband wordt beëindigd, dat is nooit iets positiefs geweest. Vervelende uitslag van een medische keuring: nooit leuk. Maar de adviseur heeft zich nooit zorgen hoeven maken over de verwerking van voorbehouden bij de maatschappij. Zolang er voldoende tijd was om geld bij de notaris te krijgen was dat toch vooral een formaliteit. Rond elke jaarwisseling opnieuw is dat nu een factor in de financieringsruimte van de klant, één die niet noodzakelijkerwijs door de adviseur beïnvloed kan worden.

 

Risico verlagen door klant te wijzen op de risico’s 

Er is eigenlijk geen mogelijkheid om het risico af te dekken dat tussen advies en beoordeling de criteria worden aangepast. Het zal vaak niet om grote bedragen gaan, maar we weten ook dat consumenten soms graag de grenzen van de mogelijkheden opzoeken. De enige mogelijkheid is om de klant in het advies(rapport) nadrukkelijk te wijzen op het risico, de klant zo goed mogelijk te helpen in het verzamelen van alle bewijsstukken en zelf zo snel mogelijk te werk te gaan.