Vadertje Staat is gaan zitten. Sta jij zelf op voor je pensioen?

09 juli 2019 door Robert Akkerman

vadertje-staat

Over de auteur

Robert Akkerman

Engine developer / business analyst

Robert heeft ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van pensioen, sociale zekerheid en verzekeringen. Deze kennis zet hij in voor de ontwikkeling van de producten van Figlo.

Het recente pensioenakkoord is broos stond recent in het NRC, omdat er op allerlei cruciale details nog overeenstemming moet worden bereikt tussen werkgeversverenigingen, vakbonden, de SER en niet te vergeten minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Hij vindt vooral dat het gaat om “Minder beloven en meer waarmaken.”Op zich een mooie gedachte, maar het is misschien juist nu het moment om zelf voor je pensioen op te gaan staan.

Zekerheden vervagen

Persoonlijk komt het vooral op mij over dat het niet zo vanzelfsprekend meer is dat ‘Vadertje Staat’, lees de overheid, voor jou zorgt. Het pensioen voor iedereen goed regelen kan misschien wel niet meer in de huidige maatschappij, maar ik heb niet de illusie om uit deze complexe discussie te komen.

Positieve betrokkenheid

Toch valt er ook iets moois te bespeuren. Er is gelukkig toenemende aandacht voor het pensioen van een jongere generatie. Zij willen vooral betrokken worden en best participeren in een collectieve pensioenregeling als de voordelen ervan bekend zijn. Ze willen ook niet dat oude(re) mannen in blauwe pakken het nieuwe pensioenstelsel voor hen bepalen. En dat is belangrijk, want hoe eerder je nadenkt over je eigen pensioen en er ook wat voor weglegt, hoe beter je het na je zestigste, vijfenzestigste of zevenenzestigste jaar zult hebben. Want tot hoe lang gaan we eigenlijk door met werken?

We worden vitaler ouder

Hoewel er aangekondigd is dat de pensioenleeftijd minder snel stijgt zullen jongere werknemers wel later met pensioen gaan. We worden gemiddeld ouder, de vergrijzing is er, maar dat betekent ook dat iemand die in 1947 de 65-jarige leeftijd bereikte waarschijnlijk fysiek behoorlijk wat ouder was dan iemand die in 2060 deze leeftijd gaat bereiken. Als we onze levenssituatie vergelijken met de rest van de wereld hebben we het helemaal zo gek nog niet. Eens? Het is niet ondenkbaar dat we door wetenschappelijke ontwikkelingen aanzienlijk ouder gaan worden. Mijn opa? “Die is honderdvijftig!” zegt een meisje in het jaar 2055.

Nadenken over je pensioen?

Het is er nu de tijd voor! Ook al is er nog lang niet op alle punten overeenstemming bereikt, dan blijft het nog steeds belangrijk om je te realiseren dat het collectieve stelsel niet voor iedereen meer een goed pensioen vangnet biedt. Denk bijvoorbeeld aan een grote groep van ZZP’ers die (nog) niet in staat is om wat voor het pensioen maandelijks weg te leggen. Daarnaast zijn behaalde resultaten vanuit het verleden nooit een zekerheid, ook niet voor de pensioenfondsen die in het verleden misschien iets teveel rendement beloofd hebben.

Gelukkig dat er heel veel financieel adviseurs zijn met onze software jouw persoonlijke financiële situatie snel, duidelijk en grafisch kunnen weergeven. Wil je daarbij geholpen worden? Ik breng je graag in contact met hen.

Voor de volgende keer…

Om het actuele pensioenonderwerp nog beter bij jou onder de aandacht te krijgen ga ik je in een volgende blog eens een paar prikkelende pensioenstellingen voorleggen. Doe je mee?