Wat gaat er gebeuren met de pensioenmiljoenen volgens de Miljoenennota?

07 oktober 2019 door Robert Akkerman

Wat gaat er gebeuren met de pensioenmiljoenen volgens de Miljoenennota?

Over de auteur

Robert Akkerman

Engine developer / business analyst

Robert heeft ruime ervaring met vraagstukken op het gebied van pensioen, sociale zekerheid en verzekeringen. Deze kennis zet hij in voor de ontwikkeling van de producten van Figlo.

Recent besloot ik om mij eens te verdiepen in wat er in de Miljoenennota staat over Pensioenen. Onze samenleving verandert immers razendsnel, het werk wordt anders verdeeld en we worden gemiddeld steeds ouder. Ik schreef er al eerder over in deze blog. Er staan wat interessante zaken in de Miljoenennota, die ik graag eens met je deel:

Pensioen voor het aflossen van de hypotheek of iets anders?

Nederlanders hebben over het algemeen genomen grote pensioenvermogens, maar tegelijkertijd ook hoge hypotheekschulden. Er zijn nogal wat huishoudens waar twee mensen werken om de maandelijkse hypotheek te betalen. Daarom onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om mensen bij het bereiken van de pensioenleeftijd een deel van het pensioen in één keer uit te betalen.

Het positieve is dat mensen daardoor wat flexibeler met hun vermogen om kunnen gaan. De vraag blijft natuurlijk wel hoe belangrijk het voor je is om je hele huis afgelost te hebben op het moment dat je op je sterfbed ligt. Beter is misschien om het mogelijk vrij te komen bedrag ook beschikbaar te houden voor het moment dat je extra zorg nodig hebt. Voor de mensen waarvoor het betalen van de hypotheek na pensionering een uitdaging wordt, lijkt het een prima alternatief. Niet te lang onderzoeken, gewoon een nieuwe wet doorvoeren zou ik zeggen.

De beste oudedagsvoorziening ter wereld?

“We hebben in Nederland een stelsel voor oudedagsvoorziening dat tot de beste ter wereld hoort.” Deze zin heb ik letterlijk uit de miljoenennota overgenomen, maar is dat ook zo? Misschien op dit moment. Maar ik ken ook een andere zin; “Rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.” Het is nog maar de vraag of pensioenfondsen de volle honderd procent kunnen uitkeren, omdat met de huidige lage rentestand te weinig pensioenvermogen wordt opgebouwd. Voorlopig zou er overigens voldoende in kas zijn.

Een toekomstbestendig pensioenstelsel moet passen bij de samenleving en de arbeidsmarkt

Het kabinet erkent dat er veranderingen nodig zijn in ons pensioenstelsel om beter aan te sluiten bij de huidige samenleving en arbeidsmarkt. Zo bestaat het voornemen om de doorsnee-systematiek af te schaffen. Zodat iedereen op elk moment de pensioenbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd. Deze systematiek betekende in feite subsidiëring van de ouderen door de jongeren. Je kunt er hier desgewenst meer over teruglezen. Dit verlaagt de drempel voor zzp-ers om mee te doen, maakt de pensioenen transparanter en maakt het makkelijker om keuzemogelijkheden te introduceren. Het is nog niet te overzien of dit genoeg is.

Al in 2015 heeft de SER aanbevelingen gedaan over de manier waarop ons pensioenstelsel toekomstbestendig wordt. Ik hoop dat, nu vier jaar later, de benodigde veranderingen worden doorgevoerd en dat er voldoende pensioenmiljoenen zijn om iedereen een rustige oude dag te bezorgen. Wie gezond blijft, gaat het vanzelf een keer ervaren.